VALOSOMISTUS

* SISUSTUSVALAISTUS YRITYSTILAISUUKSIIN.
* SISUSTUSVALAISTUS YRITYKSEN TILOHIN KAUSILUONTEISESTI.
* PYSYVÄ SISUSTUSVALAISTUS YRITYKSEN TILOIHIN.
* JULKISIVUVALAISTUS KAUSILUONTEISESTI TAI PYSYVÄSTI.

YRITYSTILAISUUDET
Yritystilaisuuksia pidetään mitä erilaisimmissa tiloissa. Yhteistä tilaisuuksille  on, että ne somistetaan, lavastetaan tavalla tai toisella. Usein jätetään somistus valaisematta; korostamatta. Valaisemalla tilassa somisteita, toiminnallisia  pisteitä, syntyy valaistus, jäsentää tilaa, luo tunnelmaa ja antaa epäsuorasti  riittävän yleisvalaistuksen. Epäoleellisen ja ruman voi jättää
valaisematta. Näin  hyvällä ja osaavalla valaisemisella voi ´taikoa´ vaikkapa yrityksen varastotilohin tunnelmallisen ja mielenkiintoisen maailman.

SISUSTUSVALAISTUS KAUSILUONTEISESTI
Pimeänä ´kaamosaikana´ on valaistuksella suuri merkitys. Yritystilojen auloja  ym.voidaan tehostaa somistusvalaistuksella muulloinkin kuin jouluaikana.

PYSYVÄ SISUSTUSVALAISTUS
Valaistussuunnittelu uusiin tiloihin on aina jonkun tehtävä. Onko insinöörin silmä silloin ainoa mahdollisuus?

JULKISIVUVALAISTUS
Yrityksen imago syntyy sen toimintavasta, sen fyysisestä olemuksesta, raken-
nuksesta ja sen ihmisistä. Päivällä rakennus on arkkitehtinsä ja siinä toimivan
yrityksen viesti ympäristölleen. Illalla, kun luonnon valo ei enää valaise,
muuttuu tämä imago yrityksestä pimeän harmaaksi, ´kasvottomaksi´. Valolla
luodaan rakennukselle ilta-arkkitehtuuri. Sen sanoma voi olla erilainen kuin
päivällä, koska ympäristönkin toiminta on erilaista. Sama pätee julkisiin
rakennuksiin. Yrityksen tai minkä hyvänsä rakennuksen julkisivuvalaistus on
edullista imagomarkkinointia. Aina parempi, jos rakennusta ympäröi puisto
tai puusto, joka antaa ´kasvualustaa´imagokuvalle. Julkisivuvalaistus voi olla
kausiluonteinen tai pysyvä.
 
 
            Ekku Peltomäki
 
 
Toimialasivulle